Travel Bidder Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Zwiększenie odporności na czynniki losowe oraz unowocześnienie procesu świadczenia usługi organizacji targów oraz organizowanie i przeprowadzanie targów w formie hybrydowej przy zastosowaniu wideokonferencji.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest unowocześnienie dotychczasowego sposobu świadczenia usług organizacji i przeprowadzania targów wraz z wykorzystaniem możliwości technologii (wideokonferencji) w celu wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Łączna wartość projektu: 283 500,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 240 975,00PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.